PEA 


KAPT får tilskud fra Københavns kommune til at nedsætte deltagerbetalingen for særlige grupper – det såkaldte PEA-tilskud.


Hvem kan få kurserne til PEA pris?


Du skal bo i København / Frederiksberg kommune og være:


  • Folkepensionist
  • Førtidspensionist
  • Modtager af arbejdsløshedsdagpenge
  • Modtager af revalideringsydelse.
  • Modtager af integrationsydelse
  • Kontanthjælpsmodtagere
  • Modtager af kontantydelse
  • Efterlønsmodtagere
  • Lærling, der har en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende der kan dokumentere, at du modtager SUKrav til dokumentation


Når du tilmelder dig og ønsker PEA pris skal du erklære på tro og love, at du er berettiget til PEA pris og sende os en kopi af dokumentationen, så vi kan vise det til Københavns kommune, hvis de beder om det.


Det kan være en underskrevet uddannelsesaftale eller dokumentation på at du modtager den ydelse, som gør dig berettiget.


Modtager du førtidspension eller efterløn er det nok at dokumentere dette én gang, hvorefter det gælder som dokumentation for alle andre fremtidige kurser du tilmelder dig.


Har du spørgsmål, eller er du usikker på, om du er berettiget, så tøv ikke med at sende os en mail: info@kapt.dk 


HUSK: Kommer du fra en anden kommune end København og Frederiksberg, kan du p.t. ikke få nedsat betaling.