HANDELS

BETINGELSER

Her kan du læse informationer om dine rettigheder og pligter ifm. køb af kurser og events hos KAPT.

KAPT anvender Nemtilmeld som betalingsplatform.  Betalingen med kreditkort hos os foregår derfor i sikre omgivelser.


Generelle retningslinjer:

Handelsbetingelserne gælder ved køb på www.kapt.dk

 

Betaling

Din plads på holdet er først endeligt reserveret, når vi har modtaget den fulde indbetaling 

Modtages den fulde betaling ikke rettidigt, vil pladsen blive frigivet.

En evt. afmelding skal ske ved henvendelse til info@kapt.dk


Der kan betales med betalingskort via Nemtilmeld.

Der udsendes en bekræftelsesmail umiddelbart efter tilmeldingen - der udsendes ikke yderligere bekræftelse. Medbring  bekræftelsesmail ved kursus start.


Aflysninger

Hvis der ikke er nok tilmeldte til kurset/arrangementet, forbeholder KAPT sig retten til at aflyse. Ved aflysning vil et eventuelt indbetalt beløb blive returneret til dig.


I stedet for eventuel aflysning kan startdato måske ændres. Du vil så få besked og have mulighed for at afmelde dig med fuld tilbagebetaling ligesom ved aflysning.

 

Ændringer i afholdelse af kurser/events

Ændringer bliver udmeldt via sms og e-mail til deltagerne. Derfor bedes mobil nr. og/eller e-mail-adresse oplyst ved tilmelding.

 

Fortrydelse og afmelding

Ture, foredrag og events:

Tilmelding til ture, foredrag eller events er bindende, og uanset om de er købt og betalt over internettet, kan gebyret ikke refunderes.


Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling.

 

Kurser købt på kapt.dk

Fortrydelsesfristen er her 14 dage fra købsdato.


Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette KAPT om, at du har fortrudt aftalen.


Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til KAPT via mail eller pr. post. Oplysninger om kontaktmuligheder finder du i menupunktet  'kontakt'på hjemmesiden.

 

Ved tilmelding som PEA deltager

Ved deltagelse PEA deltager skal KAPT have dokumentation for retten til dette.

Dokumentation kan sendes både via mail og alm. post.

Dokumentation som indeholder personfølsomme data opbevares på krypteret USB som kun kassereren har adgang til.


Pligt for udenbysdeltagere til at oplyse cpr-nr.

Bor du udenfor København skal KAPT have dit CPR nummer. Dette opbevares sikkert på krypteret USB.


Bøger, materialer, fotokopier

Materialer betales af deltagerne og anskaffes i samråd med underviser.


Pensionister, efterlønsmodtagere, ledige og studerende, der deltager til nedsat pris (PEA), skal stadig betale hele materialeudgiften.

 

Henvendelse

Al henvendelse vedrørende kurser, foredrag og øvrige arrangementer skal som udgangspunkt ske til KAPT.

Ønskes kontakt til undervisere går denne også gennem KAPT.


Kontaktinformationer findes i menupunktet 'kontakt' her på hjemmesiden.