PEA

TILSKUD

Det såkaldte  PEA tilskud gives til kursister fra Københavns- og Frederiksberg kommune som er folkepensionister, førtidspensionister, modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse, kontanthjælpsmodtagere, efterlønsmodtagere, lærlinge, der kan fremvise underskrevet uddannelsesaftale, studerende der kan dokumentere, at de modtager SU.


Personer på sygedagpenge og personer på barselsdagpenge kan ikke modtage tilskuddet.