EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER


Der indkaldes hermed til 2 ekstraordinære generalforsamlinger i KAPT med 2 ugers mellemrum og med henblik på opløsning af foreningen.


Mandag d. 3. juni kl.17.00 i Døveforeningen af 1866, Brohusgade 17, 2200 København N.

og

Mandag d. 24. juni kl 17 – samme sted.


Generalforsamlingen afvikles i fysisk form på stedet.


Det er lykkedes arbejdsgruppen som blev valgt på seneste generalforsamling at etablere kontakt med SUKA, som driver aftenskole for handicappede.

SUKA overtager KAPT og skolen skal derfor nedlægges i sin nuværende form.


Dagsorden for Generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetæller
  4. Arbejdsgruppen og bestyrelsens beretning
  5. Forslag til vedtægtsændring:
  • 12. Opløsning

12.2   Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Danske Døves Landsforbund.

 

Ønskes ændret til:

Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver SUKA.

  1. Afslutning

 

EN FORENING

MED EN MISSION


KAPT - Københavns Aftenskole På Tegnsprog drives i det daglige som en forening, hvilket betyder at du som medlem er med til at bestemme hvad der skal på programmet og også er med til at vælge, hvem der skal sidde i bestyrelsen og drive skolen.


Læs mere om foreningen samt mission og målsætning via linket herunder og bliv en af os.

KAPT ER FOR ALLE

DER ELSKER TEGNSPROG


Alle vores kurser og oplæg afholdes enten af døve/hørehæmmede undervisere eller vi skaffer tegnsprogstolk.


Som noget nyt kan vi nu også tilbyde kurser med færre deltagere. Hvor vi før skulle have min. 12 deltagere for at kunne gennemføre hold, kan vi nu gennemføre flere hold og færre aflysninger grundet for få tilmeldte.


Læs om kurser og foredrag her på siden og læs også om PEA tilskud, samt dokumentationskrav for deltagere udenfor København og Frederiksberg kommune.

KUNNE DU TÆNKE DIG

VORES NYHEDBREV ?

Vi udgiver et månedligt nyhedsbrev og sender det direkte til din mail